Milieu en duurzaamheid

Binnen al onze activiteiten staat duurzaam ondernemen centraal en richten wij onze productie zo in dat wij dit met zo min mogelijk milieuschade kunnen uitvoeren.

 • We behoren tot de pioniers van alcoholvrij (IPA) drukken en doen dit al meer dan 14 jaar.
 • We behoren tot de eerste FSC® gecertificeerde drukkerijen van Nederland
 • We hebben sinds 2007 een eigen windmolen voor de opwekking van een deel van onze eigen stroom
 • We gebruiken uitsluitend groene stroom
 • We behoren tot de eerste gebruikers van chemieloze platen
 • Sinds 2008 rijden we in meerdere hybride bedrijfswagens
 • Ons bedrijfspand (nieuwbouw in 2010) is voorzien van een zeer hoge isolatie
 • Het pand is geheel uitgerust met energiezuinige T5-armaturen en aanwezigheidssensoren
 • Uiteraard scheiden we ons afval in meerdere stromen (wit/bedrukt papier, plastic enz.)
 • Voor de productie van druk- en printwerk gebruiken we nagenoeg uitsluitend FSC®-gecertificeerd papier
 • Als waardering voor onze inspanningen ontvingen we in 2012 “Het Groene Lintje” van GroenLinks Menterwolde

FSC® (Forest Stewardship Council®) staat voor verantwoord beheer en behoud van bossen.
FSC® heeft regels opgesteld voor zorgvuldig bosbeheer en wordt er gekapt met respect voor bossen, mensen en dieren.
registratie FSC® van Drukkerij de Bruin B.V.: SKH-COC-000292FQ

De Rijksoverheid vervult een voorbeeldfunctie ten aanzien van Duurzaam Ondernemen.
Hiervoor heeft zij richtlijnen opgesteld met de doelstelling dat zij al haar aanbestedingen “duurzaam” gaat inkopen.
De rijksoverheid heeft de ambitie om 100% duurzaam in te kopen, de gemeenten 75% en alle andere overheden voor minimaal 50%. Deze regels zijn sinds 2010 van kracht.


Ons bedrijf heeft duurzaamheidheid in de “genen”.
We wilden ons beleid toch ook toetsen aan de strenge criteria welke in opdracht van het Ministerie van VROM zijn ontwikkeld door SenterNovem. Deze toets hebben we ook laten uitvoeren door de SCGM en heeft geleid tot het behalen van het certificaat duurzaam inkopen.